Your Position: Home > Research

Research Groups


Dr. WONG Ka Leung Gary's Team:

Dr. WONG Ka Leung Gary:  http://chemistry.hkbu.edu.hk/garywong/ 

ZHUANG  Jichang  

ZHANG  Jingsong

 


Dr. ZHU Xunjin's Team:

        


Dr. YANG Zhijun's Team:

Dr. YANG Zhijun:  http://scm.hkbu.edu.hk/en/expertise/faculty_staff/full_list/index_id_53.html 

WANG Jinjin

XU Jian